User Tools

Site Tools


30-19022-penzel-la-gi

Penzel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Lehmann
Nơi khám phá Volkssternwarte Drebach
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19022
Tên thay thế 2000 SR44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3251102
Viễn điểm quỹ đạo 2.7461284
Độ lệch tâm 0.0830208
Chu kỳ quỹ đạo 1474.7707285
Độ bất thường trung bình 278.45917
Độ nghiêng quỹ đạo 2.17989
Kinh độ của điểm nút lên 11.25904
Acgumen của cận điểm 61.15541
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19022 Penzel (2000 SR44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 2000 bởi G. Lehmann ở Volkssternwarte Drebach.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19022 Penzel
30-19022-penzel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)