User Tools

Site Tools


30-19023-varela-la-gi

Varela
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19023
Tên thay thế 2000 SH111
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2621394
Viễn điểm quỹ đạo 3.0603106
Độ lệch tâm 0.1499631
Chu kỳ quỹ đạo 1585.6991782
Độ bất thường trung bình 175.37049
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57113
Kinh độ của điểm nút lên 155.88239
Acgumen của cận điểm 333.98159
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19023 Varela (2000 SH111) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19023 Varela
30-19023-varela-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)