User Tools

Site Tools


30-19025-arthurpetron-la-gi

Arthurpetron
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19025
Tên thay thế 2000 SC117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2306397
Viễn điểm quỹ đạo 2.6489237
Độ lệch tâm 0.0857216
Chu kỳ quỹ đạo 1391.9540340
Độ bất thường trung bình 165.68086
Độ nghiêng quỹ đạo 6.41610
Kinh độ của điểm nút lên 173.39341
Acgumen của cận điểm 40.72806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

19025 Arthurpetron (2000 SC117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19025 Arthurpetron
30-19025-arthurpetron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)