User Tools

Site Tools


30-19029-briede-la-gi

Briede
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19029
Tên thay thế 2000 SR205
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0182836
Viễn điểm quỹ đạo 2.7738252
Độ lệch tâm 0.1576637
Chu kỳ quỹ đạo 1354.7009817
Độ bất thường trung bình 253.36297
Độ nghiêng quỹ đạo 2.75165
Kinh độ của điểm nút lên 22.27249
Acgumen của cận điểm 137.07145
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

19029 Briede (2000 SR205) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19029 Briede
30-19029-briede-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)