User Tools

Site Tools


30-19034-santorini-la-gi

Santorini
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19034
Đặt tên theo Santorini
Tên thay thế 2554 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9804660
Viễn điểm quỹ đạo 4.9340074
Độ lệch tâm 0.2468315
Chu kỳ quỹ đạo 2875.3219662
Độ bất thường trung bình 341.76615
Độ nghiêng quỹ đạo 3.53089
Kinh độ của điểm nút lên 50.45765
Acgumen của cận điểm 358.14745
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

19034 Santorini (2554 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19034 Santorini
30-19034-santorini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)