User Tools

Site Tools


30-19079-hern-ndez-la-gi

19079 Hernández
Tên
Tên Hernández
Tên chỉ định 1967 KC
Phát hiện
Ngày phát hiện 31 tháng 5 năm 1967
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1767577
Bán trục lớn (a) 2.9706141 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.4455352 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4956930 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.12 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.04024°
Kinh độ (Ω) 39.03881°
Acgumen (ω) 218.31637°
Độ bất thường trung bình (M) 348.27064°

19079 Hernández là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1870.1126748 ngày (5.12 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1967.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-19079-hern-ndez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)