User Tools

Site Tools


30-19080-mart-nfierro-la-gi

19080 Martínfierro là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1288.5376097 ngày (3.53 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1970.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
30-19080-mart-nfierro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)