User Tools

Site Tools


30-19081-mravinskij-la-gi

Mravinskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19081
Đặt tên theo Yevgeny Mravinsky
Tên thay thế 1973 SX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2694473
Viễn điểm quỹ đạo 2.8641441
Độ lệch tâm 0.1158442
Chu kỳ quỹ đạo 1502.0534322
Độ bất thường trung bình 138.07701
Độ nghiêng quỹ đạo 14.68994
Kinh độ của điểm nút lên 201.56874
Acgumen của cận điểm 187.33567
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

19081 Mravinskij (1973 SX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1973 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19081 Mravinskij
30-19081-mravinskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)