User Tools

Site Tools


30-19082-vikchernov-la-gi

19082 Vikchernov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1229.1609000 ngày (3.37 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1976.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-19082-vikchernov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)