User Tools

Site Tools


30-19096-leonfridman-la-gi

Leonfridman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19096
Tên thay thế 1979 TY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9482675
Viễn điểm quỹ đạo 2.6380459
Độ lệch tâm 0.1503993
Chu kỳ quỹ đạo 1268.3789430
Độ bất thường trung bình 52.79878
Độ nghiêng quỹ đạo 8.49840
Kinh độ của điểm nút lên 33.15690
Acgumen của cận điểm 31.47202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

19096 Leonfridman (1979 TY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Tênd after a prominent Ukrainian architect và civil engineer Leonid Fridman.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19096 Leonfridman
30-19096-leonfridman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)