User Tools

Site Tools


30-19119-dimpna-la-gi

Dimpna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19119
Tên thay thế 1981 SG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8564071
Viễn điểm quỹ đạo 2.9748033
Độ lệch tâm 0.2314940
Chu kỳ quỹ đạo 1371.3153661
Độ bất thường trung bình 43.44007
Độ nghiêng quỹ đạo 3.76948
Kinh độ của điểm nút lên 280.09578
Acgumen của cận điểm 74.38231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19119 Dimpna (1981 SG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1981 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19119 Dimpna
30-19119-dimpna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)