User Tools

Site Tools


30-19120-doronina-la-gi

Doronina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19120
Tên thay thế 1983 PM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0203802
Viễn điểm quỹ đạo 3.1166718
Độ lệch tâm 0.2134087
Chu kỳ quỹ đạo 1503.5725510
Độ bất thường trung bình 355.23683
Độ nghiêng quỹ đạo 7.98412
Kinh độ của điểm nút lên 268.57796
Acgumen của cận điểm 77.29671
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

19120 Doronina (1983 PM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1983 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19120 Doronina
30-19120-doronina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)