User Tools

Site Tools


30-19130-tytgat-la-gi

Tytgat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19130
Tên thay thế 1988 CG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3294337
Viễn điểm quỹ đạo 3.1327865
Độ lệch tâm 0.1470744
Chu kỳ quỹ đạo 1648.5694195
Độ bất thường trung bình 127.16470
Độ nghiêng quỹ đạo 15.23750
Kinh độ của điểm nút lên 125.22663
Acgumen của cận điểm 62.62204
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

19130 Tytgat (1988 CG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19130 Tytgat
30-19130-tytgat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)