User Tools

Site Tools


30-19132-le-cl-zio-la-gi

19132 Le Clézio (tên chỉ định: 1988 CL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 13 tháng 2 năm 1988. Nó được đặt theo tên J. M. G. Le Clézio, a French-Mauritian novelist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19132 Le Clézio
30-19132-le-cl-zio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)