User Tools

Site Tools


30-19137-copiap-la-gi

Copiapó
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá ngày 4 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19137
Đặt tên theo Copiapó
Tên thay thế 1989 CP2
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 2.1305522
Viễn điểm quỹ đạo 2.9590858
Bán trục lớn 2.5448190
Độ lệch tâm 0.1627883
Chu kỳ quỹ đạo 1482.8
Độ bất thường trung bình 5.43518
Độ nghiêng quỹ đạo 8.80226
Kinh độ của điểm nút lên 273.46686
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

19137 Copiapó là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19137 Copiapo
30-19137-copiap-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)