User Tools

Site Tools


30-19139-apian-la-gi

Apian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19139
Đặt tên theo Petrus Apianus
Tên thay thế 1989 GJ8, 1999 XP18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3880239
Viễn điểm quỹ đạo 2.7799081
Độ lệch tâm 0.0758300
Chu kỳ quỹ đạo 1517.1503096
Độ bất thường trung bình 17.10851
Độ nghiêng quỹ đạo 8.02821
Kinh độ của điểm nút lên 48.27748
Acgumen của cận điểm 337.81636
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

19139 Apian là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1989 bởi F. Borngen ở đài quan sát thiên văn Karl Schwarzschild, Đức.

Apian được đặt theo tên nhà nghiên cứu khoa học nhân vân người Đức Peter Apian. Tên này dùng như là tiêu chuẩn quốc tế chính thức và được đăng ký ở Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU).

  • Discovery Circumstances (15000–20000), with naming info, from the IAU Minor Planet Center
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19139 Apian
30-19139-apian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)