User Tools

Site Tools


30-19140-jansmit-la-gi

Jansmit
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19140
Đặt tên theo Jan Smit
Tên thay thế 1989 RJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7332061
Viễn điểm quỹ đạo 2.9139711
Độ lệch tâm 0.2540822
Chu kỳ quỹ đạo 1293.7110836
Độ bất thường trung bình 82.29149
Độ nghiêng quỹ đạo 21.62585
Kinh độ của điểm nút lên 250.05871
Acgumen của cận điểm 131.71114
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19140 Jansmit (1989 RJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19140 Jansmit
30-19140-jansmit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)