User Tools

Site Tools


30-19148-alaska-la-gi

Alaska
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19148
Đặt tên theo Alaska
Tên thay thế 1989 YA5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6940626
Viễn điểm quỹ đạo 3.5575824
Độ lệch tâm 0.1381268
Chu kỳ quỹ đạo 2018.5750397
Độ bất thường trung bình 50.66890
Độ nghiêng quỹ đạo 19.67555
Kinh độ của điểm nút lên 300.42577
Acgumen của cận điểm 236.19804
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

19148 Alaska (1989 YA5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19148 Alaska
30-19148-alaska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)