User Tools

Site Tools


30-19149-boccaccio-la-gi

Boccaccio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19149
Đặt tên theo Giovanni Boccaccio
Tên thay thế 1990 EZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1263546
Viễn điểm quỹ đạo 3.6328582
Độ lệch tâm 0.0749353
Chu kỳ quỹ đạo 2269.3298682
Độ bất thường trung bình 24.46325
Độ nghiêng quỹ đạo 6.72833
Kinh độ của điểm nút lên 188.10537
Acgumen của cận điểm 285.94203
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

19149 Boccaccio (1990 EZ2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19149 Boccaccio
30-19149-boccaccio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)