User Tools

Site Tools


30-19155-lifeson-la-gi

19155 Lifeson là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1519.6940316 ngày (4.16 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 ở Đài thiên văn Palomar và named for Alex Lifeson.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-19155-lifeson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)