User Tools

Site Tools


30-19173-virginiater-se-la-gi

19173 Virginiaterése là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1381.1218899 ngày (3.78 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
30-19173-virginiater-se-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)