User Tools

Site Tools


30-19178-walterbothe-la-gi

Walterbothe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19178
Đặt tên theo Walther Bothe
Tên thay thế 1991 RV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9080156
Viễn điểm quỹ đạo 3.2386236
Độ lệch tâm 0.2585392
Chu kỳ quỹ đạo 1507.7836188
Độ bất thường trung bình 59.13866
Độ nghiêng quỹ đạo 3.88979
Kinh độ của điểm nút lên 276.39232
Acgumen của cận điểm 10.66115
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

19178 Walterbothe (1991 RV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19178 Walterbothe
30-19178-walterbothe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)