User Tools

Site Tools


30-19183-amati-la-gi

Amati
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19183
Đặt tên theo Amati
Tên thay thế 1991 TB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1810236
Viễn điểm quỹ đạo 3.1469638
Độ lệch tâm 0.1812955
Chu kỳ quỹ đạo 1588.1744530
Độ bất thường trung bình 341.63818
Độ nghiêng quỹ đạo 12.80052
Kinh độ của điểm nút lên 10.69285
Acgumen của cận điểm 313.56685
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19183 Amati (1991 TB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19183 Amati
30-19183-amati-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)