User Tools

Site Tools


30-19185-guarneri-la-gi

Guarneri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19185
Đặt tên theo Guarneri
Tên thay thế 1991 TL13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2417723
Viễn điểm quỹ đạo 2.9612783
Độ lệch tâm 0.1382854
Chu kỳ quỹ đạo 1532.6412351
Độ bất thường trung bình 356.89575
Độ nghiêng quỹ đạo 9.54890
Kinh độ của điểm nút lên 13.05283
Acgumen của cận điểm 336.52011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19185 Guarneri (1991 TL13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19185 Guarneri
30-19185-guarneri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)