User Tools

Site Tools


30-19189-stradivari-la-gi

Stradivari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19189
Đặt tên theo Antonio Stradivari
Tên thay thế 1991 YE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1690145
Viễn điểm quỹ đạo 3.1840121
Độ lệch tâm 0.1896119
Chu kỳ quỹ đạo 1599.3832068
Độ bất thường trung bình 312.27171
Độ nghiêng quỹ đạo 14.27816
Kinh độ của điểm nút lên 97.70337
Acgumen của cận điểm 294.63330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

19189 Stradivari (1991 YE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19189 Stradivari
30-19189-stradivari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)