User Tools

Site Tools


30-19190-morihiroshi-la-gi

Morihiroshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19190
Tên thay thế 1992 AM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5044443
Viễn điểm quỹ đạo 2.9604909
Độ lệch tâm 0.0834496
Chu kỳ quỹ đạo 1649.7987727
Độ bất thường trung bình 328.16622
Độ nghiêng quỹ đạo 6.46452
Kinh độ của điểm nút lên 111.40404
Acgumen của cận điểm 268.55165
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

19190 Morihiroshi (1992 AM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1992 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19190 Morihiroshi
30-19190-morihiroshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)