User Tools

Site Tools


30-19224-orosei-la-gi

Orosei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19224
Tên thay thế 1993 RJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8941189
Viễn điểm quỹ đạo 2.6090817
Độ lệch tâm 0.1587677
Chu kỳ quỹ đạo 1234.0574771
Độ bất thường trung bình 114.87296
Độ nghiêng quỹ đạo 6.48304
Kinh độ của điểm nút lên 242.71775
Acgumen của cận điểm 127.98872
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

19224 Orosei (1993 RJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1993 bởi A. Boattini ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19224 Orosei
30-19224-orosei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)