User Tools

Site Tools


30-19234-victoriahibbs-la-gi

19234 Victoriahibbs là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1243.5091843 ngày (3.40 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-19234-victoriahibbs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)