User Tools

Site Tools


30-19235-van-schurman-la-gi

19235 van Schurman (tên chỉ định: 1993 VS4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Caussols, Alpes-Maritimes, Pháp, ngày 9 tháng 11 năm 1993. Nó được đặt theo tên Anna Maria van Schurman, a German-Dutch painter, engraver, poet, và scholar of the 17th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19235 van Schurman
30-19235-van-schurman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)