User Tools

Site Tools


30-19243-bunting-la-gi

Bunting
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19243
Tên thay thế 1994 CD9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7626926
Viễn điểm quỹ đạo 2.8982162
Độ lệch tâm 0.2436271
Chu kỳ quỹ đạo 1299.4493259
Độ bất thường trung bình 44.40867
Độ nghiêng quỹ đạo 23.72959
Kinh độ của điểm nút lên 6.10070
Acgumen của cận điểm 59.81201
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

19243 Bunting (1994 CD9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1994 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19243 Bunting
30-19243-bunting-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)