User Tools

Site Tools


30-19251-totziens-la-gi

Totziens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19251
Tên thay thế 1994 RY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8782242
Viễn điểm quỹ đạo 3.3834740
Độ lệch tâm 0.2860768
Chu kỳ quỹ đạo 1558.6275142
Độ bất thường trung bình 68.83382
Độ nghiêng quỹ đạo 16.38681
Kinh độ của điểm nút lên 169.64999
Acgumen của cận điểm 180.97243
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

19251 Totziens (1994 RY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1994 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19251 Totziens
30-19251-totziens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)