User Tools

Site Tools


30-19258-gongyi-la-gi

19258 Gongyi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1269.4575220 ngày (3.48 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-19258-gongyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)