User Tools

Site Tools


30-19263-lavater-la-gi

Lavater
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 7 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19263
Đặt tên theo Johann Kaspar Lavater
Tên thay thế 1995 OH10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0682819
Viễn điểm quỹ đạo 3.2706231
Độ lệch tâm 0.2252037
Chu kỳ quỹ đạo 1593.0585130
Độ bất thường trung bình 319.91463
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88472
Kinh độ của điểm nút lên 291.43513
Acgumen của cận điểm 42.12759
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19263 Lavater (1995 OH10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 7 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19263 Lavater
30-19263-lavater-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)