User Tools

Site Tools


30-19268-morstadt-la-gi

Morstadt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19268
Tên thay thế 1995 UZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5049588
Viễn điểm quỹ đạo 2.9757104
Độ lệch tâm 0.0858931
Chu kỳ quỹ đạo 1656.9287583
Độ bất thường trung bình 301.24596
Độ nghiêng quỹ đạo 3.56040
Kinh độ của điểm nút lên 39.72384
Acgumen của cận điểm 315.41086
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19268 Morstadt (1995 UZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1995 bởi P. Pravec ở Ondrejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19268 Morstadt
30-19268-morstadt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)