User Tools

Site Tools


30-19287-paronelli-la-gi

Paronelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Cavagna và A. Testa
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 22 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19287
Tên thay thế 1996 DH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7795313
Viễn điểm quỹ đạo 3.5196577
Độ lệch tâm 0.1174955
Chu kỳ quỹ đạo 2041.6458320
Độ bất thường trung bình 163.80279
Độ nghiêng quỹ đạo 13.03490
Kinh độ của điểm nút lên 146.98361
Acgumen của cận điểm 251.88789
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

19287 Paronelli (1996 DH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 2 năm 1996 bởi M. Cavagna và A. Testa ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19287 Paronelli
30-19287-paronelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)