User Tools

Site Tools


30-19290-schroeder-la-gi

Schroeder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL/GEODSS NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 15 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19290
Tên thay thế 1996 JR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7639797
Viễn điểm quỹ đạo 2.8078145
Độ lệch tâm 0.2283206
Chu kỳ quỹ đạo 1262.3606586
Độ bất thường trung bình 107.01862
Độ nghiêng quỹ đạo 23.28262
Kinh độ của điểm nút lên 67.64227
Acgumen của cận điểm 251.83078
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19290 Schroeder (1996 JR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 5 năm 1996 bởi JPL/GEODSS NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19290 Schroeder
30-19290-schroeder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)