User Tools

Site Tools


30-19291-karelzeman-la-gi

Karelzeman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và L. Šarounová
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19291
Đặt tên theo Karel Zeman
Tên thay thế 1996 LF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7444368
Viễn điểm quỹ đạo 3.6154942
Độ lệch tâm 0.1369602
Chu kỳ quỹ đạo 2071.2476989
Độ bất thường trung bình 75.70002
Độ nghiêng quỹ đạo 16.35432
Kinh độ của điểm nút lên 77.47690
Acgumen của cận điểm 99.57332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

19291 Karelzeman (1996 LF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1996 bởi P. Pravec và L. Šarounová ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19291 Karelzeman
30-19291-karelzeman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)