User Tools

Site Tools


30-19293-dedekind-la-gi

Dedekind
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 18 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19293
Đặt tên theo Richard Dedekind
Tên thay thế 1996 OF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0175985
Viễn điểm quỹ đạo 2.5207631
Độ lệch tâm 0.1108692
Chu kỳ quỹ đạo 1248.5389060
Độ bất thường trung bình 90.21510
Độ nghiêng quỹ đạo 6.92112
Kinh độ của điểm nút lên 105.95226
Acgumen của cận điểm 287.75821
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

19293 Dedekind (1996 OF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19293 Dedekind
30-19293-dedekind-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)