User Tools

Site Tools


30-19318-somanah-la-gi

Somanah
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Manca và M. Cavagna
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19318
Tên thay thế 1996 XB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7877650
Viễn điểm quỹ đạo 2.9104474
Độ lệch tâm 0.2389595
Chu kỳ quỹ đạo 1315.0806952
Độ bất thường trung bình 80.90216
Độ nghiêng quỹ đạo 24.38048
Kinh độ của điểm nút lên 264.06688
Acgumen của cận điểm 158.38078
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

19318 Somanah (1996 XB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1996 bởi F. Manca và M. Cavagna ở Sormano Astronomical Observatory. It has been đặt tên theo Radhakhrishna Somanah, professor of physics và astrophysics ở University of Mauritius.[1]

  1. ^ “Sormano Astronomical Observatory: Citations”. Sormano Astronomical Observatory. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2011. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19318 Somanah
30-19318-somanah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)