User Tools

Site Tools


30-19348-cueca-la-gi

19348 Cueca (tên chỉ định: 1997 CL12) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi dự án Spacewatch ở Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak ở Arizona ngày 3 tháng 2 năm 1997. Nó được đặt theo tên cueca, điệu nhảy quốc gia Chile.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19348 Cueca
30-19348-cueca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)