User Tools

Site Tools


30-19349-denjoy-la-gi

Denjoy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19349
Tên thay thế 1997 CF22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7015749
Viễn điểm quỹ đạo 2.8821331
Độ lệch tâm 0.0323366
Chu kỳ quỹ đạo 1703.8740701
Độ bất thường trung bình 337.88530
Độ nghiêng quỹ đạo 5.70148
Kinh độ của điểm nút lên 158.65303
Acgumen của cận điểm 167.90199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

19349 Denjoy (1997 CF22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19349 Denjoy
30-19349-denjoy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)