User Tools

Site Tools


30-19353-pierrethierry-la-gi

19353 Pierrethierry (tên chỉ định: 1997 EQ30) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Christian Buil ở Ramonville-Saint-Agne, Pháp, ngày 10 tháng 3 năm 1997. Nó được đặt theo tên Pierre Thierry, một kỹ sư thiết bị thiên văn Pháp.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19353 Pierrethierry
30-19353-pierrethierry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)