User Tools

Site Tools


30-19364-semafor-la-gi

Semafor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lenka Šarounová
Nơi khám phá Đài thiên văn Ondřejov
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19364
Tên thay thế 1997 SM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3980403
Viễn điểm quỹ đạo 2.9666707
Độ lệch tâm 0.1059946
Chu kỳ quỹ đạo 1604.6226683
Độ bất thường trung bình 295.89572
Độ nghiêng quỹ đạo 13.39362
Kinh độ của điểm nút lên 199.14052
Acgumen của cận điểm 4.69354
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

19364 Semafor (1997 SM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1997 bởi Lenka Šarounová ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19364 Semafor
30-19364-semafor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)