User Tools

Site Tools


30-19366-sudingqiang-la-gi

19366 Sudingqiang (tên chỉ định: 1997 VZ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện qua chương trình tiểu hành tinh Beijing Schmidt CCD ở trạm Xinglong ở Yên Sơn (núi) thuộc Trung Quốc ngày 6 tháng 11 năm 1997. Nó được đặt theo tên Su Ding-qing, một thiên văn học và kỹ sư quang học Trung Quốc

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19366 Sudingqiang
30-19366-sudingqiang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)