User Tools

Site Tools


30-19379-labrecque-la-gi

Labrecque
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL/GEODSS NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19379
Tên thay thế 1998 BR7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6727486
Viễn điểm quỹ đạo 2.9715034
Độ lệch tâm 0.2796478
Chu kỳ quỹ đạo 1292.4897014
Độ bất thường trung bình 32.09407
Độ nghiêng quỹ đạo 23.10121
Kinh độ của điểm nút lên 333.75463
Acgumen của cận điểm 71.04948
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

19379 Labrecque (1998 BR7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1998 bởi JPL/GEODSS NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19379 Labrecque
30-19379-labrecque-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)