User Tools

Site Tools


30-19386-axelcronstedt-la-gi

19386 Axelcronstedt (tên chỉ định: 1998 CR4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 6 tháng 2 năm 1998. Nó được đặt theo tên Axel Fredrik Cronstedt, a Swedish mineralogist và chemist of the 18th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19386 Axelcronstedt
30-19386-axelcronstedt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)