User Tools

Site Tools


30-19395-barrera-la-gi

Barrera
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19395
Tên thay thế 1998 EP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0758845
Viễn điểm quỹ đạo 2.4496547
Độ lệch tâm 0.0825913
Chu kỳ quỹ đạo 1243.2513038
Độ bất thường trung bình 45.89102
Độ nghiêng quỹ đạo 2.78984
Kinh độ của điểm nút lên 190.94796
Acgumen của cận điểm 281.35832
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19395 Barrera (1998 EP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19395 Barrera
30-19395-barrera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)