User Tools

Site Tools


30-19397-lagarini-la-gi

Lagarini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19397
Tên thay thế 1998 ER3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0725181
Viễn điểm quỹ đạo 2.7673657
Độ lệch tâm 0.1435670
Chu kỳ quỹ đạo 1375.0099354
Độ bất thường trung bình 262.94479
Độ nghiêng quỹ đạo 2.29709
Kinh độ của điểm nút lên 25.03153
Acgumen của cận điểm 147.92738
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

19397 Lagarini (1998 ER3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19397 Lagarini
30-19397-lagarini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)