User Tools

Site Tools


30-19400-emileclaus-la-gi

19400 Emileclaus (tên chỉ định: 1998 EC11) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 1 tháng 3 năm 1998. Nó được đặt theo tên Emile Claus, một họa sĩ người Belgia thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 19001–20000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19400 Emileclaus
30-19400-emileclaus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)