User Tools

Site Tools


30-19407-standing-bear-la-gi

Standing Bear
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Linderholm
Nơi khám phá Lime Creek
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19407
Đặt tên theo Luther Standing Bear
Tên thay thế 1998 FG11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2884011
Viễn điểm quỹ đạo 2.8919135
Độ lệch tâm 0.1165011
Chu kỳ quỹ đạo 1522.6063265
Độ bất thường trung bình 57.51540
Độ nghiêng quỹ đạo 15.06368
Kinh độ của điểm nút lên 34.30028
Acgumen của cận điểm 273.53996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

19407 Standing Bear (1998 FG11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1998 bởi R. Linderholm ở Lime Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19407 Standing Bear
30-19407-standing-bear-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)